WZH


Met 14 woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere Dagactiviteiten-en Ontmoetingscentra is WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) een vooraanstaande zorgorganisatie in de regio Haaglanden. WZH is gespecialiseerd in het bieden van (revalidatie)zorg, behandeling en ondersteuning aan ouderen met lichamelijke beperkingen, ouderen met dementie en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Als vrijwilliger van WZH helpt u bewoners of thuiszorg-cliënten met dementie of lichamelijke problemen. U ondersteunt hen met hun dagstructuur, het onderhouden van sociale contacten en u biedt een luisterend oor. U geeft aandacht, gezelligheid, gaat wandelen of samen iets ondernemen. Eigenlijk de gewone dingen, die van grote waarde zijn voor onze cliënten. Met uw hulp kunnen cliënten langer thuis blijven wonen.

Alle vrijwilligers bij WZH krijgen gratis scholing, coaching en een kerstpakket. Er worden ook diverse bijeenkomsten georganiseerd voor de vrijwilligers.