WOEJ


Woej biedt ondersteuning aan zelfstandig wonende ouderen en hun mantelzorgers door middel van activiteiten en het inzetten van een maatje. Tijdens een uitgebreid gesprek inventariseren wij wat de wensen van de cliënt zijn: samen wandelen, koffie drinken of een spelletje doen. Vervolgens koppelen we de cliënt aan een passend maatje. Tijdens de coronacrisis houden de maatjes met name telefonisch contact met de cliënt en als zowel de vrijwilliger als cliënt zich er prettig bij voelen, vindt er bezoek aan huis plaats. Uiteraard met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Om de match optimaal te maken, nemen de coördinatoren altijd eerst een uitgebreide intake af en gaan zij altijd mee tijdens het kennismakingsgesprek. De gemaakte afspraken worden vastgelegd en zowel de klant als de vrijwilliger kunnen altijd op de coördinator terugvallen.

Twee keer per jaar wordt er een themabijeenkomst voor de maatjes georganiseerd, om met Woej-professionals en andere zorgvrijwilligers van gedachten te wisselen en elkaar te inspireren.
Als Woej-vrijwilliger vragen we je om minimaal twee uur per week beschikbaar te zijn. Door slechts een paar uur per week een luisterend oor te bieden en wat geduld op te brengen, maak je al een heel groot verschil. Wiens leven ga jij mooier maken?