Vrijwilligers Terminale Zorg


Als vrijwilliger bij Vrijwilligers Terminale Zorg ondersteun je mensen die terminaal ziek zijn in hun laatste levensfase. Deze mensen wonen zelfstandig thuis of in een verpleeghuis in Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Rijswijk of Wassenaar, en worden doorgaans verzorgd door hun partner en/of kinderen. Het verzorgen van een stervende is een liefdevolle taak die veel tijd en energie kost. Om de mantelzorger af en toe een moment voor zichzelf te geven, bieden wij ondersteuning. Ondersteuning waardoor de mantelzorger er met een gerust hart even tussenuit kan en weer nieuwe energie op kan doen.

Als vrijwilliger ondersteun je de terminaal zieke door een luisterend oor te bieden, samen een kop koffie te drinken of de krant door te nemen. Kleine dingen die een groot verschil maken. En als de patiënt slaapt, zorg je voor veiligheid door over hem of haar te waken. Verpleegkundige handelingen worden door een zorgprofessional gedaan. Jij kunt hen ondersteunen met praktische zaken als het klaarmaken van eten en drinken of het verplaatsen van iemand van het bed naar het toilet.

Gedurende de coronacrisis zet Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) alleen vrijwilligers in volgens de richtlijnen van het RIVM en in overleg met de cliënt, naasten en professionele zorg. Op de website van Vrijwilligers Terminale Zorg lees je hoe dat in zijn werk gaat

In onze introductiecursus maken we je duidelijk hoe het vrijwilligerswerk er precies uitziet, zodat je nooit onvoorbereid op pad gaat. Tijdens deze (verplichte) cursus behandelen we onderwerpen als rouw en verlies, oefenen we met het stellen van grenzen en geven we communicatietips. Wanneer je hierna aan de slag gaat als vrijwilliger, bieden we je zes scholingsbijeenkomsten per jaar, een individueel jaargesprek en persoonlijke begeleiding. Van jou verwachten we dat je twee keer per week vier uur beschikbaar bent.