Vitalis Maatjes


Dankjewel voor de leuke dag! Zo luidt het motto van stichting Vitalis. Vitalis begeleidt kinderen in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar, die als gevolg van een tekort aan aandacht het risico lopen in de problemen te raken. Om te voorkomen dat zij te maken krijgen met intensieve(re) hulpverlening, zoeken wij maatjes die één keer in de week, of eens in de twee weken een dagdeel met deze kinderen op stap gaan. Gewoon samen iets gezelligs doen. Een stukje fietsen, vliegeren op het strand, of een bordspelletje aan de keukentafel. In feite maakt wat je samen doet niet zoveel uit. Waar het om gaat is dat het kind één op één aandacht krijgt en eventjes uit de, vaak problematische, thuissituatie weg is. Dat het gewoon weer even kind kan zijn.

Omdat jij goed voor je maatje zorgt, zorgen wij natuurlijk goed voor jou. Iedere Vitalis-vrijwilliger wordt door een casemanager begeleidt, zodat je er nooit alleen voor staat en je altijd met je vragen bij ons terecht kunt. Bovendien koppelen we nooit zomaar aan iemand. Het zoeken naar een passende match begint al bij de aanmelding van kind en vrijwilliger. De casemanager probeert een profiel van de vrijwilliger en het gezin te schetsen om zo goed mogelijk de wensen, kwaliteiten en eventuele valkuilen in kaart te brengen. Hier wordt, naast de geografische afstand, bij het zoeken naar een match rekening mee gehouden.

Als de vrijwilliger en het gezin zich in de match kunnen vinden, wordt een afspraak gemaakt (bij het kind thuis) waarbij de casemanager alle betrokken partijen aan elkaar voorstelt. Middels een evaluatie kijken we na vier uitjes of jij en je maatje goed bij elkaar passen. Wanneer de klik er is, vindt er ieder half jaar een evaluatie plaats bij het gezin om vinger aan de pols te houden. Eén keer per maand is er eveneens een vrijwilligersvergadering waarin je, samen met andere vrijwilligers, de gelegenheid krijgt om ervaringen en tips uit te wisselen.

Corona maatregelen

Ons werk gaat op dit moment ‘gewoon’ door. Nog steeds is de behoefte aan maatjescontact groot. Het kennismakingstraject vindt op dit moment voor een groot deel online en op afstand plaats. Zo lang de RIVM maatregelen rondom corona gelden, maken we ‘op maat’ afspraken over hoe de kennismaking en evaluaties vorm krijgen. Dit kan online, buiten in de tuin van het gezin of op locatie van de aanmeldende instantie. In ieder geval waar de RIVM maatregelen, zoals de 1.5 m afstand, genomen kunnen worden.

Maatjes spreken op dit moment buitenshuis en op 1.5 m afstand af.