Annemarie Brugman

Annemarie Brugman


Vrijwillige Thuishulp (VT) brengt de wensen van de hulpvragers en het aanbod van vrijwilligers bij elkaar. VT kan worden ingeschakeld voor een gezinslid met een beperking  maar ook voor zelfstandig wonende jongeren en volwassenen met een beperking. Vrijwillige Thuishulp biedt een luisterend oor in een persoonlijk gesprek, geeft informatie over voorzieningen en mogelijkheden en kan verschillende vormen van hulp inzetten.

Naam organisatie:  Vrijwillige thuishulp VTV
Adres:   Marie Heinenweg  3
Plaats:  Den Haag
Emailadres algemeen:  vtdenhaag@vtvzhn.nl
Telefoonnummer algemeen:  070-3051919
Website:  www.vrijwilligethuishulp.nl