Buddy Netwerk


Buddy Netwerk ondersteunt kinderen en volwassenen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte en mensen met beginnende dementie. Mensen die wegens uiteenlopende omstandigheden een gering sociaal netwerk hebben en die wat extra aandacht goed kunnen gebruiken. Onze cliënten duiden we aan als ‘maatjes’. In het contact met Buddy Netwerk zijn zij namelijk even niet alleen ziek, maar zien we ze zoveel mogelijk als mens. Het contact met de zorgvrijwilliger is dan ook heel persoonlijk en wordt altijd afgestemd op wat er op dat moment leeft bij het maatje.

Een buddy biedt een luisterend oor, is betrokken en besteedt tijd en aandacht aan zowel het alledaagse als het bijzondere. Dat betekent dat er niet alleen aandacht is voor de aandoening of ziekte, maar eveneens voor wat iemand nog wél kan. Dat is namelijk vaak meer dan je denkt en juist door één op één contact komen deze mogelijkheden tot uiting. Hierdoor maak jij het mogelijk om de leefwereld van jouw maatje te vergroten en te versterken.

Om buddy te worden van een maatje, tenslotte een zinvolle, maar ook verantwoordelijke taak, stellen wij een aantal voorwaarden. Jouw eigen leven is goed op orde, zodat je daadwerkelijk ruimte hebt voor het verhaal van de ander. Tijdens dat verhaal ben je in staat om de ander in zijn of haar waarde te laten, kun je luisteren zonder oordeel en probeer je je zoveel mogelijk in de persoon tegenover je in te leven. Afspraken nakomen is voor jou vanzelfsprekend en je staat open voor feedback. Om een maatje goed te kunnen ondersteunen, vragen wij je om wekelijks minimaal een dagdeel beschikbaar te zijn (2 tot 4 uur), of een dagdeel per twee weken voor minimaal een jaar. Om de taak van buddy optimaal uit te voeren, verzorgen wij een training van drie dagdelen. Uiteraard verwachten we dat je hier aan deel neemt.

Op de website van Buddy Netwerk vind je de laatste informatie over de maatregelen ivm de coronacrisis.